Szanowni Państwo,

Po przeprowadzeniu analizy otrzymanych ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 1/3.2.2/2017 za najkorzystniejszą uznano i dokonano wyboru wykonawcy:
Tyszuk-Project Marek Tyszuk, ul. Lecha 7A/69, 05-400 Otwock.
Otwock Wielki, 26 maja 2017 r.

Załącznik: Informacja o wyniku postępowania.